Členský příspěvek

Členský příspěvek lze zakoupit na e-shopu klubu.
Výše členského příspěvku se liší dle zařazení člena do věkové kategorie a platí se pololetně.
Věková kategorie D0 (děti od 3 do 5 let)
Věková kategorie D1, D2, D3, D4

Rozvrh tréninků

Rozvrh je k dispozici při zápisu a následně na webových stránkách v zabezpečených sekcích.