Informace na týden od 1. 9. 2022 do 18. 9. 2022

Tréninky začínají dle rozvrhu v pondělí 19. 9. 2022

  1. Akce, než začnou tréninky
  2. Vystoupení a termíny
  3. Rozvrh
  4. Členské příspěvky
  5. Přestupy

Odkaz na program Taneční chvilky zde
Odkaz na videa ze soustředění 2022 zde

ad 1. Akce než začnou tréninky

Každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.00 se konají zápisy nových členů. Během těchto tréninků se konají některé tréninky (příprava na vystoupení, technika apod.). Vždy bude účastníkům oznámeno předem, že mají trénink.

Prosíme o šíření letáčku na zápisy nových členů např. na FB popřípadě nástěnky, kde by je mohli vidět potenciální noví členové.

Letáček zde ke stažení

ad 2. Vystoupení a termíny

  • 8. 9. 2022 – Masarykovo náměstí Jihlava – Volný čas není nuda – 15.00-18.00 – 3 vstupy
  • 14. 9. 2022 – Lesnov – 3 vstupy – 15.20

ad 3. Rozvrh


ad 4. Členské příspěvky

Bohužel i my jsme byli nuceni navýšit členský příspěvek, a to 1500 Kč na pololetí pro D0 a 2500 Kč na pololetí pro ostatní kategorie. V e-shopu si již můžete členství zakoupit, bude platné 5 měsíců od zaplacení. Zaregistrováním a zaplacením členského příspěvku souhlasíte s provozním řádem a GDPR. Tyto dokumenty najdete v sekci Můj účet. 
ad 5. Přestupy
Koncem školního roku jsme většinu členů, kteří postupují do vyšší kategorie již informovali. Během příštího týdne se pokusíme seznam přestupujících vložit sem.

Informace na týden od 26. 9. 2022

Tréninky tento týden Vystoupení a termíny Členské příspěvky Přestupy Disneypark v Paříži Odkaz na program Taneční chvilky zdeOdkaz na videa ze soustředění 2022 zde ad 1. Tréninky tento týden Pondělí 26. 9. 2022 D0 dle rozvrhu D2…

Informace na týden od 19. 9. 2022

Tréninky tento týden Vystoupení a termíny Členské příspěvky Přestupy Disneypark v Paříži Odkaz na program Taneční chvilky zdeOdkaz na videa ze soustředění 2022 zde ad 1. Tréninky tento týden Trénink dle rozvrhu beze změn. Rozvrh obrázek na…

Informace na týden od 1. 9. 2022 do 18. 9. 2022

Tréninky začínají dle rozvrhu v pondělí 19. 9. 2022 Akce, než začnou tréninky Vystoupení a termíny Rozvrh Členské příspěvky Přestupy Odkaz na program Taneční chvilky zdeOdkaz na videa ze soustředění 2022 zde ad 1. Akce než začnou…